Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie - doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów.

Kto może zostać ministrantem i jakie powinien spełniać warunki? Ministrantem może zostać chłopiec, który jest przynajmniej w drugiej klasie szkoły podstawowej. Powinien on odznaczać się zainteresowaniem Mszą świętą, samozaparciem (dotyczy głównie wstawania na ranne Msze święte), wolą służenia przy ołtarzu, modlitwą, nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydatura trwa jeden rok, po czym nadchodzi czas zostania ministrantem.

Służba ministrancka nie jest wcale taka łatwa jakby się to mogło wydawać. Wymaga ona koncentracji i powagi. Ministrant powinien umieć zachować się w każdej sytuacji służąc przy ołtarzu Pana. W ciągu roku szkolnego (formacyjnego) odbywają się cotygodniowo zbiórki (w soboty). W ciągu roku organizowane są wycieczki, obozy, mecze piłki nożnej z innymi parafiami. Obok ministrantów, przy Ołtarzu służą także lektorzy. Jest to grupa ministrantów bardziej dojrzałych duchowo, którzy podczas Mszy świętej mogą czytać księgę życia - Pismo Święte oraz śpiewać psalmy responsoryjne w niej zawarte.

Ministranci mają wielu patronów. Głównym patronem jest święty Tarsycjusz, który zanosił w czasie prześladowań rzymskich Najświętszy Sakrament uwięzionym chrześcijanom. Został śmiertelnie pobity, bo nie chciał wydać w ręce pogan "tajemnicy chrześcijan" - Najświętszego Sakramentu. Obok św. Tarsycjusza ministranci czczą także św. Jana Marię Vianneya - kapłana, patrona proboszczów, który prowadził bardzo surowy tryb życia, poddając się niezliczonym umartwieniom, wobec wszelkich trudności objawiał niezmąconą cierpliwość i zwycięsko opierał się szatańskim pokusom. Był cudotwórcą ukochanym przez tłumy, ale zachowywał zawsze dziecięcą prostotę. Jeszcze jednym świętym patronem dla ministrantów jest św. Stanisław Kostka - patron młodzieży, który zachwycał wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem.

Służba ministrancka jest samą radością, wynikającą z miłości do Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa; daje prawdziwe szczęście, jeżeli tylko wypełnia się ją rzetelnie i z właściwą sobie powagą.

Aktualnie grono liturgicznej służby ołtarza stanowi:

  • 7 lektorów
  • 38 ministrantów
  • 15 kandydatów

Wyżej wymieniona grupa aktywnie i reprezentatywnie działa na rzecz żmigrodzkiego Kościoła poprzez:

  • "obstawianie" liturgii w kościele parafialnym (we współpracy z Ministrantami Seniorami)
  • zbiórki ministranckie
  • udział w rekolekcjach, kursach
  • wyjazdy
  • sport (piłka nożna, tenis stołowy, szachy)
  • udział w Pucharze Wizytatora

Ministranci są podzieleni na grupy (5) - każda ma swojego grupowego /animatora/. Prowadzony skrupulatnie system punktów pozwala na maksymalnie sprawiedliwe wynagradzanie najgorliwszych.